Year 5

INTRODUCTION

Unit 1 - Hobbies

Dopiš názvy koníčků  

Unit 2 - Likes and Dislikes

Napiš, co dělají rádi či neradi.

Tvořte věty.

Unit 3 - Seasons, weather and hobbies

What´s the weather like today? - song

Roční období

Pravda nebo lež?

Počasí - přiřazování

Months of the Year Chant!

 Unit 4 - John reads magazines and Ann reads books.  

Unit 5 - Paul doesn´t play chess.

Vytvoř zápor

 

MY  SCHOOL

Unit 6 - My timetable, my school subjects

Hangman - vyučov. předměty 

Spojovačka

Chytej jen věci související se školou. 

Dny v týdnu 

Unit 7 - What´s the time?

Jdi podle instrukcí...

Nastav správně hodiny.

Hra s myškou a sýrem

Urči čas.

Zastav hodiny.

Přiřaď.

Přiřazovací cvičení

Unit 8 - My day. My week.

Vyber z nabídky vhodné sloveso.

Tvoř zápory. 

 

CLOTHES

Unit 9 - Welcome to our fashion show.

Story

Unit 10 - Pyjama party

Unit 11- He isn´t wearing ski boots.

 

PEOPLE 

Unit 12 - I live in Europe.

Přiřaď stát + národnost.

Přiřaď k zemi národnost.

Vyber správnou zemi.

Označ správnou zemi - práce s mapou!

Unit 13 - My mum works in a clothes shop.

Pexeso - Jobs

Přiřaď správné povolání 1

Přiřaď správné povolání 2.

Unit 14 - Look! What´s he doing there?

Game - Co dělají? 

Přiřaď správně. Co dělají? 

 

SHOPPING

Unit 15 - What kind of films do you like?

Unit 16 - Can I help you?

Unit 17 - Where´s the bookshop?

 

BIRTHDAY

Unit 18 - When´s your birthday?

Výslovnost měsíců

Uspořádej názvy měsíců...

Přiřaď měsíce...

Přiřaď řadové číslovky...

Napiš správně datum...

Unit 19 - Who was born in January?

Was or were?

Unit 20 - Come to my birthday party on Friday!

 

ANIMALS 

Unit 21 - Old MacDonald had a farm.

Vytvoř zvíře podle popisu... *super*

Zvuky zvířat...

Správně nebo špatně?

Unit 22 - Excuse me. Where are the tigers?

Uspořádej písmena...

Jdi podle instrukcí...

Unit 23 - This animal lives in the mountains.

O které zvíře se jedná?

Podle poslechu vyber správné zvíře...